Een initiatief van

Hoe goed kent u uw leerling?

De Birkman assessment geeft objectieve duidelijke aanwijzingen hoe je als leerkracht het beste met die specifieke scholier of student kan omgaan. Je krijgt inzicht in de drijfveren van de betrokkene en de behoeftes die hij/zij heeft. Behoeftes waaraan de leeromgeving van de leerling/student zou moeten voldoen om het voor hem/haar een fijn leerklimaat te laten zijn. Op deze wijze kun je hen ondersteunen om het beste uit deze unieke persoon naar voren te halen. De Birkman methode passen wij toe bij de coaching van leerlingen en studenten.

Over de methode

Op het moment dat iemand zijn behoeftes en interesses weet te vervullen kan hij zijn gebruikelijke stijl gebruiken. Deze gebruikelijke stijl is de automatische piloot die iemand zichzelf door ervaring heeft aangeleerd. Het is het (gesocialiseerde) gedrag waarmee die heeft geleerd effectief te zijn (gegeven de omgeving waarin hij zich tot dan toe heeft begeven). We noemen het de automatische piloot omdat iemand zich er vaak zelf niet bewust van is. Je reageert automatisch op die manier.

Jezelf ontwikkelen en nieuw gedrag aanleren lukt het beste in een situatie waarin iemand kan doen wat hij/zij leuk vindt en waarin hij/zij samen werkt met mensen bij wie hij/zij zich thuis voelt. Worden de behoeftes en/of interesses gedurende langere tijd niet vervult dan vervalt hij/zij in stressgedrag. Dit stressgedrag is dan een krampachtige manier om alsnog de behoeftes en interesses te vervullen. Omdat iemand met zijn stressgedrag een claim legt op anderen, om anderen aan zijn/haar behoeftes en interesses tegemoet te komen, kan het bij herhaling irritatie oproepen. Dat is herkenbaar doordat mensen uit de omgeving gaan roepen: "ja, maar jij altijd met je..."

Geloof het maar, dan is er sprake van stressgedrag. Ondersteunen we zo’n leerling/student om op zo’n moment zijn/haar behoeftes te vervullen dan verdwijnt het stressgedrag als vanzelf. Herken je bij anderen stressgedrag dan moet je de vraag maar eens stellen: Wat heb je nu nodig? De reacties zullen verassend zijn omdat iemand zich op zo’n moment gehoord weet, serieus genomen ervaart en met het antwoord gelijk weer verder kan. Weet iemand niet wat hij nodig heeft dan is dat ook de reden waarom hij zijn behoeftes en interesses niet kan vervullen. Juist in die situaties helpt het om de Birkman assessment te gebruiken om hier heel feitelijk duidelijkheid in te verkrijgen.

De 2beffective® methode van Integraal Ontwikkelen geeft een stapsgewijze handreiking om de verschillende dilemma‘s die jongeren op hun ontwikkelpad tegenkomen te helpen verhelderen en aan te pakken op de manier en moment dat het hen past.

Aanpak

Workshop voor docenten met als thema's: